Rafadevils
1
Rafadevils
49 23 15 49
159
5 derniers matchs
V N V V V
djux
2
djux
49 25 8 49
156
5 derniers matchs
D D V N N
lancezone
3
lancezone
49 23 10 48
153
5 derniers matchs
D D V V N
RobertoLarcos
4
RobertoLarcos
49 25 16 36
151
5 derniers matchs
D D V V V
Jiminy
5
Jiminy
49 21 11 48
150
5 derniers matchs
V D V V V
dube
6
dube
48 20 7 49
144
5 derniers matchs
V D V V V
Dace
6
Dace
48 21 10 44
144
5 derniers matchs
D N V N D
Darren_Fletcher
6
Darren_Fletcher
49 20 10 45
144
5 derniers matchs
V D V V V
Haf936
9
Haf936
48 20 10 45
143
5 derniers matchs
N D V V V
J-S-Park
9
J-S-Park
49 20 9 45
143
5 derniers matchs
V D V V V
TrueManutd
9
TrueManutd
49 18 10 48
143
5 derniers matchs
V V V V V
Scholesy
12
Scholesy
45 19 11 42
136
5 derniers matchs
- N V N V
Robin Masters
13
Robin Masters
49 17 10 40
133
5 derniers matchs
N D N N N
NamssonRedDevils
13
NamssonRedDevils
47 20 10 36
133
5 derniers matchs
V D V D N
matdevil
15
matdevil
46 19 10 38
132
5 derniers matchs
N N V V N
RedDidDevil
16
RedDidDevil
48 20 5 37
130
5 derniers matchs
V V V V V
JKad94
17
JKad94
47 17 6 36
123
5 derniers matchs
V V V V N
Scholes 35
18
Scholes 35
41 17 8 38
121
5 derniers matchs
- D V V N
FR7
19
FR7
49 24 10 13
120
5 derniers matchs
V N V V V
Bocboc
20
Bocboc
48 22 10 15
117
5 derniers matchs
N V V V V
ferdinandlamuraille
21
ferdinandlamuraille
36 19 12 22
108
5 derniers matchs
- - - - -
Dr.Garuda
22
Dr.Garuda
44 17 9 11
98
5 derniers matchs
V D V N D
pamaor
23
pamaor
45 18 8 7
96
5 derniers matchs
V V V V V
PrinceDems
24
PrinceDems
28 12 5 36
93
5 derniers matchs
N N V V D
Dime06
25
Dime06
38 17 10 10
92
5 derniers matchs
N V V - V
rip
25
rip
31 13 9 26
92
5 derniers matchs
- - - - -
Meti
27
Meti
31 14 7 23
89
5 derniers matchs
V N V V V
jdmaradan
28
jdmaradan
45 19 5 0
88
5 derniers matchs
V N V N V
olive2311
29
olive2311
43 12 3 11
81
5 derniers matchs
V D N N D
coco2301
30
coco2301
39 14 4 0
71
5 derniers matchs
V V V V V
Senua_United
30
Senua_United
21 10 5 25
71
5 derniers matchs
- - - - -
JordanMu
32
JordanMu
16 5 2 31
59
5 derniers matchs
V - - V -
Coolman
33
Coolman
28 11 8 0
58
5 derniers matchs
- - - - -
RedLikeDevil
34
RedLikeDevil
23 11 4 1
50
5 derniers matchs
- - - - -
Marly
35
Marly
3 2 1 41
49
5 derniers matchs
- - - - -
Abdi Kovic Izi
36
Abdi Kovic Izi
25 9 4 0
47
5 derniers matchs
- - - - -
bobby60100
37
bobby60100
21 9 4 0
43
5 derniers matchs
- - - - -
Dje0968
38
Dje0968
8 2 2 26
40
5 derniers matchs
- - - - -
One Sheasy
39
One Sheasy
3 1 0 33
38
5 derniers matchs
- - - - -
Jorjito
40
Jorjito
0 0 0 37
37
5 derniers matchs
- - - - -
Kamak
40
Kamak
0 0 0 37
37
5 derniers matchs
- - - - -
Alexis.B
42
Alexis.B
16 7 6 0
36
5 derniers matchs
- - - - -
SkyTrick
43
SkyTrick
0 0 0 34
34
5 derniers matchs
- - - - -
Big_Nog
44
Big_Nog
11 6 2 6
31
5 derniers matchs
- - - - -
manred2b
45
manred2b
2 0 0 28
30
5 derniers matchs
- - - - -
j.c2b
46
j.c2b
0 0 0 28
28
5 derniers matchs
- - - - -
Vaster
46
Vaster
0 0 0 28
28
5 derniers matchs
- - - - -
becks-forever
48
becks-forever
14 5 2 0
26
5 derniers matchs
- - - - -
baptisteblot
49
baptisteblot
7 4 2 7
24
5 derniers matchs
D D V V D
Marshall723
50
Marshall723
0 0 0 23
23
5 derniers matchs
- - - - -
zo_united
50
zo_united
13 5 0 0
23
5 derniers matchs
- - - - -
Breizh Devils
52
Breizh Devils
12 4 2 0
22
5 derniers matchs
- - - - -
Cracker
52
Cracker
10 5 1 1
22
5 derniers matchs
- - - - -
quentin1505
54
quentin1505
0 0 0 21
21
5 derniers matchs
- - - - -
Charles
55
Charles
7 4 2 1
18
5 derniers matchs
- - - - -
sonk51
55
sonk51
0 0 0 18
18
5 derniers matchs
- - - - -
MUFC-13-OM
57
MUFC-13-OM
6 3 3 0
15
5 derniers matchs
- - - - -
Tostaky
57
Tostaky
7 3 1 1
15
5 derniers matchs
- - - - -
mosda95
59
mosda95
3 0 0 9
12
5 derniers matchs
- - - - -
TheRedDevil94
59
TheRedDevil94
3 1 1 6
12
5 derniers matchs
- - - - D
Toto4521
59
Toto4521
0 0 0 12
12
5 derniers matchs
- - - - -
malon01
62
malon01
4 3 1 0
11
5 derniers matchs
- - - - -
One Live, One Love, Man Utd
62
One Live, One Love, Man Utd
7 1 1 1
11
5 derniers matchs
- - - - -
juldum
64
juldum
0 0 0 10
10
5 derniers matchs
- - - - -
Moha7
64
Moha7
3 2 0 3
10
5 derniers matchs
- - - - -
Nono24
64
Nono24
1 1 1 6
10
5 derniers matchs
- - - - -
oaziz
64
oaziz
0 0 0 10
10
5 derniers matchs
- - - - -
safsaf7
64
safsaf7
3 2 0 3
10
5 derniers matchs
- - - - -
Tartiflette-Pulsar
64
Tartiflette-Pulsar
0 0 0 10
10
5 derniers matchs
- - - - -
petitsylvain
70
petitsylvain
0 0 0 9
9
5 derniers matchs
- - - - -
RnB
71
RnB
0 0 0 8
8
5 derniers matchs
- - - - -
tom60
71
tom60
0 0 0 8
8
5 derniers matchs
- - - - -
giggsgoldplayer
73
giggsgoldplayer
2 2 1 0
7
5 derniers matchs
- - - - -
luisanderson
73
luisanderson
3 1 0 2
7
5 derniers matchs
- - - - -
Ronalbiot
73
Ronalbiot
0 0 0 7
7
5 derniers matchs
- - - - -
Valentin
73
Valentin
3 1 1 1
7
5 derniers matchs
- - - V N
Sam7
77
Sam7
3 1 0 1
6
5 derniers matchs
- - - - -
THE KING R
77
THE KING R
1 0 0 5
6
5 derniers matchs
- - - - -
Will-oud
77
Will-oud
0 0 0 6
6
5 derniers matchs
- - - - -
cabanas
80
cabanas
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
CR7-CR9
80
CR7-CR9
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
laurentitalia82
80
laurentitalia82
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Periscope
80
Periscope
3 1 0 0
5
5 derniers matchs
- - - - -
romalova
80
romalova
2 1 1 0
5
5 derniers matchs
- - - - -
Salam
80
Salam
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Scholes68
80
Scholes68
1 1 1 1
5
5 derniers matchs
- - - - -
antoinepittet
87
antoinepittet
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
batgonz
87
batgonz
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
Coeurdelion
87
Coeurdelion
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
Crazypanther
87
Crazypanther
1 1 0 1
4
5 derniers matchs
- - - - -
Elric
87
Elric
1 1 0 1
4
5 derniers matchs
- - - - -
porteur
87
porteur
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
RonaldoMancunian
87
RonaldoMancunian
1 1 1 0
4
5 derniers matchs
- - - - -
undeplus
87
undeplus
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
Cuns
95
Cuns
3 0 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
MUESS06
95
MUESS06
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Park Ji Seum
95
Park Ji Seum
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
Porto-92
95
Porto-92
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
DY 19
99
DY 19
1 0 0 1
2
5 derniers matchs
- - - - -
AS7
99
AS7
1 0 0 1
2
5 derniers matchs
- - - - -
EricLeRouge
99
EricLeRouge
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Ishyy36
99
Ishyy36
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Max6521
99
Max6521
1 0 0 1
2
5 derniers matchs
- - - - -
Raoul.k
99
Raoul.k
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Ronaldo98000
99
Ronaldo98000
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Rowansata
99
Rowansata
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Tii-Tarcy SoFresh
99
Tii-Tarcy SoFresh
1 0 0 1
2
5 derniers matchs
- - - - -
Tomxdk
99
Tomxdk
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Yaninis
99
Yaninis
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Rooney_24
110
Rooney_24
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
_football_loverr___
110
_football_loverr___
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Aboubakar Tanoh Konin
110
Aboubakar Tanoh Konin
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Adamooos14
110
Adamooos14
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Akichi Zoldick
110
Akichi Zoldick
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Alan
110
Alan
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Alex560
110
Alex560
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Anice
110
Anice
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Atou Traoré
110
Atou Traoré
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Axelou
110
Axelou
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Ayoubdero
110
Ayoubdero
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Az0Xx
110
Az0Xx
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Baptiste De Filippis
110
Baptiste De Filippis
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Bernie Girault
110
Bernie Girault
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Bratac
110
Bratac
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
c.ronaldo22
110
c.ronaldo22
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Christian Ngombe
110
Christian Ngombe
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
CHS RED DEVIL
110
CHS RED DEVIL
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Claude Biarritz France
110
Claude Biarritz France
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Coco
110
Coco
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Crsexe
110
Crsexe
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Damidam
110
Damidam
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Damlb
110
Damlb
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Dougoud Michaël
110
Dougoud Michaël
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
elhadireds12
110
elhadireds12
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
elway22
110
elway22
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Fonzie Fonzarelli
110
Fonzie Fonzarelli
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Gallokho
110
Gallokho
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Ginlin
110
Ginlin
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
KAMINO
110
KAMINO
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Marckendy
110
Marckendy
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Mathéo38
110
Mathéo38
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Maxylovic78
110
Maxylovic78
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Millard
110
Millard
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Mtrsl
110
Mtrsl
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Nainco
110
Nainco
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
newBest
110
newBest
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
noe_prgne
110
noe_prgne
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Nohansay2
110
Nohansay2
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
O_Rtak
110
O_Rtak
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Polo
110
Polo
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Pololo
110
Pololo
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Ppballs
110
Ppballs
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
rafa3
110
rafa3
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Ramarax
110
Ramarax
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Redhouane
110
Redhouane
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
ronaldo800
110
ronaldo800
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
rooney9
110
rooney9
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Sidthekid
110
Sidthekid
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Stan1799
110
Stan1799
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Sungo
110
Sungo
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Sy Le Phénix
110
Sy Le Phénix
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
SylChicharito
110
SylChicharito
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Thiapathioli
110
Thiapathioli
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Thomas Anetzberger
110
Thomas Anetzberger
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Thomas Haezeleer
110
Thomas Haezeleer
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
tiago
110
tiago
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
TrueRed68
110
TrueRed68
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
wicky
110
wicky
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -