Rafadevils
1
Rafadevils
62 43 21 61
251
5 derniers matchs
V V V V V
JKad94
2
JKad94
62 42 21 59
247
5 derniers matchs
V V V V N
lancezone
3
lancezone
62 44 17 62
246
5 derniers matchs
V V V V D
RedDidDevil
4
RedDidDevil
62 42 18 61
243
5 derniers matchs
V V V V V
J-S-Park
5
J-S-Park
62 40 18 61
239
5 derniers matchs
V V V V D
TrueManutd
5
TrueManutd
62 41 19 57
239
5 derniers matchs
V V V V V
Haf936
7
Haf936
62 40 19 58
238
5 derniers matchs
V V N V D
Darren_Fletcher
8
Darren_Fletcher
62 40 17 61
237
5 derniers matchs
V V V V N
djux
9
djux
62 40 16 62
236
5 derniers matchs
V V V V N
Bocboc
10
Bocboc
62 40 20 52
234
5 derniers matchs
V V V V N
Jiminy
11
Jiminy
60 40 16 60
232
5 derniers matchs
V V V V D
FR7
12
FR7
60 41 17 53
229
5 derniers matchs
V V N V D
Dace
12
Dace
62 41 14 57
229
5 derniers matchs
V V V V D
dube
14
dube
59 38 14 59
222
5 derniers matchs
V V V V V
NamssonRedDevils
15
NamssonRedDevils
59 37 12 61
218
5 derniers matchs
V V V V N
coco2301
16
coco2301
59 38 14 38
201
5 derniers matchs
V V V V -
RobertoLarcos
17
RobertoLarcos
61 28 6 56
185
5 derniers matchs
N N N N N
Coolman
18
Coolman
59 38 18 11
182
5 derniers matchs
V V V V N
Dr.Garuda
19
Dr.Garuda
59 39 14 15
180
5 derniers matchs
V V V V V
Robin Masters
20
Robin Masters
56 32 13 31
177
5 derniers matchs
- V V N D
PrinceDems
20
PrinceDems
51 30 9 48
177
5 derniers matchs
- - - - V
Coeurdelion
22
Coeurdelion
43 26 8 60
171
5 derniers matchs
V V N N -
Meti
23
Meti
46 28 17 25
161
5 derniers matchs
- - V - -
Scholesy
23
Scholesy
45 29 10 38
161
5 derniers matchs
- - - - -
Abdi Kovic Izi
25
Abdi Kovic Izi
55 34 14 5
156
5 derniers matchs
V V V V N
pamaor
26
pamaor
50 33 15 0
146
5 derniers matchs
V V V V N
manred2b
27
manred2b
36 27 12 28
142
5 derniers matchs
- - - - -
Breizh Devils
28
Breizh Devils
47 32 14 0
139
5 derniers matchs
V V - V -
Red Sniper
29
Red Sniper
34 21 7 28
118
5 derniers matchs
V V V V V
Scholes 35
30
Scholes 35
38 19 9 13
107
5 derniers matchs
- - - - -
Dime06
31
Dime06
32 19 9 1
89
5 derniers matchs
V V V V V
Tartiflette-Pulsar
32
Tartiflette-Pulsar
19 10 5 38
87
5 derniers matchs
- - N - -
Steph
33
Steph
32 19 6 0
82
5 derniers matchs
- - - - -
Dje0968
34
Dje0968
7 4 1 57
74
5 derniers matchs
- - - - -
RedFergusonArmy
35
RedFergusonArmy
19 11 6 15
68
5 derniers matchs
- - - - -
Salam
36
Salam
4 0 0 57
61
5 derniers matchs
- - - - -
Charles
37
Charles
18 10 4 10
56
5 derniers matchs
- - - - -
Marly
38
Marly
0 0 0 49
49
5 derniers matchs
- - - - -
Marshall723
39
Marshall723
0 0 0 39
39
5 derniers matchs
- - - - -
One Sheasy
40
One Sheasy
0 0 0 36
36
5 derniers matchs
- - - - -
jumeaux
41
jumeaux
10 6 4 0
30
5 derniers matchs
- - - - -
totof
42
totof
10 7 2 1
29
5 derniers matchs
- - - - -
olive2311
43
olive2311
14 5 1 2
28
5 derniers matchs
- - - - -
quentin1505
44
quentin1505
0 0 0 27
27
5 derniers matchs
- - - - -
Senua_United
45
Senua_United
5 2 1 14
25
5 derniers matchs
- - - - -
Patrick Sallon
46
Patrick Sallon
0 0 0 24
24
5 derniers matchs
- - - - -
jdmaradan
47
jdmaradan
11 4 2 0
23
5 derniers matchs
- - - - -
matdevil
47
matdevil
10 2 2 5
23
5 derniers matchs
- - - - -
Nono24
47
Nono24
5 1 0 16
23
5 derniers matchs
- - - - -
Samutd
50
Samutd
9 4 2 0
21
5 derniers matchs
- - - - -
antoinepittet
51
antoinepittet
0 0 0 20
20
5 derniers matchs
- - - - -
RedLikeDevil
51
RedLikeDevil
10 5 0 0
20
5 derniers matchs
- - - - -
Bratac
53
Bratac
0 0 0 19
19
5 derniers matchs
- - - - -
TrueRed68
54
TrueRed68
6 4 0 4
18
5 derniers matchs
- - - - -
Jorjito
55
Jorjito
0 0 0 17
17
5 derniers matchs
- - - - -
SkyTrick
56
SkyTrick
0 0 0 16
16
5 derniers matchs
- - - - -
Sir Marcus
57
Sir Marcus
4 3 2 1
15
5 derniers matchs
- - - - -
sonk51
58
sonk51
1 0 0 12
13
5 derniers matchs
- - - - -
tom60
58
tom60
0 0 0 13
13
5 derniers matchs
- - - - -
baptisteblot
60
baptisteblot
3 0 0 9
12
5 derniers matchs
- - - - -
Coyottedu92
61
Coyottedu92
4 2 1 1
11
5 derniers matchs
- - - - -
tony13
62
tony13
3 2 1 0
9
5 derniers matchs
- - - - -
mosda95
63
mosda95
4 0 0 4
8
5 derniers matchs
- - - - -
CRou
63
CRou
0 0 0 8
8
5 derniers matchs
- - - - -
luisanderson
65
luisanderson
3 1 1 0
7
5 derniers matchs
- - - - -
Red.D.GanG
65
Red.D.GanG
3 2 0 0
7
5 derniers matchs
- - - - -
petitsylvain
67
petitsylvain
0 0 0 6
6
5 derniers matchs
- - - - -
Cristiano971
68
Cristiano971
3 1 0 0
5
5 derniers matchs
- - - - -
MUESS06
68
MUESS06
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Nike68
68
Nike68
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Redhouane
68
Redhouane
2 1 0 1
5
5 derniers matchs
- - - - -
Tangooo
68
Tangooo
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Big_Nog
73
Big_Nog
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
David0945
73
David0945
2 0 0 2
4
5 derniers matchs
- - - - -
Djiby
73
Djiby
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
IBRORED
73
IBRORED
1 1 0 1
4
5 derniers matchs
- - - - -
Kamak
73
Kamak
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
RnB
73
RnB
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
TheRedDevil94
73
TheRedDevil94
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
Vaster
73
Vaster
1 0 0 3
4
5 derniers matchs
- - - - -
Veni Vidic Vici
73
Veni Vidic Vici
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
82
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
82
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
bordeaux33300
82
bordeaux33300
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
CR7-CR9
82
CR7-CR9
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Cuns
82
Cuns
3 0 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
Devil974
82
Devil974
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Donnie972
82
Donnie972
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
EricLeRouge
82
EricLeRouge
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Geoffroy
82
Geoffroy
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
j.c2b
82
j.c2b
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Simonlebon
82
Simonlebon
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
ya4man
82
ya4man
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
aminecom
94
aminecom
1 0 0 1
2
5 derniers matchs
- - - - -
B red devil
94
B red devil
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
LeCaillouFR
94
LeCaillouFR
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Sixo
94
Sixo
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
UnitedPOL
94
UnitedPOL
2 0 0 0
2
5 derniers matchs
- - - - -
malon01
99
malon01
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Rooney_24
99
Rooney_24
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
99
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Adri11
99
Adri11
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Angel
99
Angel
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Clément
99
Clément
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Cocornitho
99
Cocornitho
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Daguite
99
Daguite
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
elhadireds12
99
elhadireds12
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
guli
99
guli
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Ilyes9
99
Ilyes9
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Jean-Marie Loko Dansou
99
Jean-Marie Loko Dansou
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
kahelem
99
kahelem
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Lalune22
99
Lalune22
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Loic22000
99
Loic22000
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Mehdi
99
Mehdi
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Old Red Devil
99
Old Red Devil
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
OnlyOneKeano
99
OnlyOneKeano
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
safsaf7
99
safsaf7
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Simonsimon
99
Simonsimon
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
sp_rooney
99
sp_rooney
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
suli
99
suli
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
undeplus
99
undeplus
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Valou771
99
Valou771
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
virgile
99
virgile
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
yuven007
99
yuven007
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -