Rafadevils
1
Rafadevils
46 35 17 45
195
5 derniers matchs
N V V V V
RedDidDevil
2
RedDidDevil
46 34 16 45
191
5 derniers matchs
V V V V V
TrueManutd
3
TrueManutd
46 33 16 45
189
5 derniers matchs
V V V V V
JKad94
4
JKad94
46 34 15 43
187
5 derniers matchs
V V V V V
J-S-Park
5
J-S-Park
46 31 15 47
185
5 derniers matchs
V V V N V
lancezone
6
lancezone
46 34 12 46
184
5 derniers matchs
V V V V V
Haf936
7
Haf936
46 33 14 42
182
5 derniers matchs
N N V N V
Darren_Fletcher
8
Darren_Fletcher
46 32 12 45
179
5 derniers matchs
N V V V V
djux
9
djux
46 30 12 46
176
5 derniers matchs
N V V N V
FR7
9
FR7
44 32 15 38
176
5 derniers matchs
V V V V -
Bocboc
9
Bocboc
46 32 15 36
176
5 derniers matchs
V V V V V
Jiminy
12
Jiminy
44 31 12 45
175
5 derniers matchs
V - V V V
Dace
13
Dace
46 31 12 42
174
5 derniers matchs
N V V V V
dube
14
dube
43 30 10 45
168
5 derniers matchs
V V V V V
NamssonRedDevils
15
NamssonRedDevils
43 29 10 45
166
5 derniers matchs
N V V N V
coco2301
16
coco2301
44 30 11 31
157
5 derniers matchs
V V V N V
Scholesy
17
Scholesy
43 29 10 35
156
5 derniers matchs
V V V N -
RobertoLarcos
18
RobertoLarcos
45 24 6 46
151
5 derniers matchs
D N N D N
PrinceDems
19
PrinceDems
41 26 7 36
143
5 derniers matchs
V N V N -
Dr.Garuda
20
Dr.Garuda
43 31 12 10
139
5 derniers matchs
V V V V V
manred2b
20
manred2b
35 26 12 28
139
5 derniers matchs
N - V V -
Robin Masters
22
Robin Masters
42 24 10 26
136
5 derniers matchs
V - V - -
Coolman
23
Coolman
43 29 14 4
133
5 derniers matchs
V V V V V
Meti
24
Meti
35 23 15 16
127
5 derniers matchs
V V V V V
Coeurdelion
25
Coeurdelion
29 20 6 44
125
5 derniers matchs
- V V N V
Abdi Kovic Izi
26
Abdi Kovic Izi
39 26 10 5
116
5 derniers matchs
N V V V -
Breizh Devils
27
Breizh Devils
38 25 11 0
110
5 derniers matchs
N V V - V
pamaor
28
pamaor
34 24 11 0
104
5 derniers matchs
V V V N V
Scholes 35
29
Scholes 35
36 18 8 13
101
5 derniers matchs
N V V N -
Steph
30
Steph
32 19 6 0
82
5 derniers matchs
- - - - -
Red Sniper
31
Red Sniper
18 13 5 17
71
5 derniers matchs
V V V V V
Dime06
32
Dime06
21 14 9 1
68
5 derniers matchs
- - V - -
RedFergusonArmy
33
RedFergusonArmy
19 11 6 12
65
5 derniers matchs
- - - - -
Dje0968
34
Dje0968
7 4 1 43
60
5 derniers matchs
- - - - -
Charles
35
Charles
18 10 4 7
53
5 derniers matchs
- - - - -
Tartiflette-Pulsar
36
Tartiflette-Pulsar
9 5 2 29
52
5 derniers matchs
- - - - -
Salam
37
Salam
4 0 0 42
46
5 derniers matchs
- - - - -
Marly
38
Marly
0 0 0 35
35
5 derniers matchs
- - - - -
One Sheasy
39
One Sheasy
0 0 0 30
30
5 derniers matchs
- - - - -
jumeaux
39
jumeaux
10 6 4 0
30
5 derniers matchs
- - - - -
totof
41
totof
10 7 2 1
29
5 derniers matchs
- - - - -
Marshall723
42
Marshall723
0 0 0 28
28
5 derniers matchs
- - - - -
olive2311
42
olive2311
14 5 1 2
28
5 derniers matchs
- - - - -
jdmaradan
44
jdmaradan
11 4 2 0
23
5 derniers matchs
- - - - -
matdevil
44
matdevil
10 2 2 5
23
5 derniers matchs
- - - - -
Senua_United
46
Senua_United
5 2 1 10
21
5 derniers matchs
- - - - -
Patrick Sallon
46
Patrick Sallon
0 0 0 21
21
5 derniers matchs
- - - - -
Samutd
46
Samutd
9 4 2 0
21
5 derniers matchs
- - - - -
Nono24
49
Nono24
5 1 0 13
20
5 derniers matchs
- - - - -
RedLikeDevil
49
RedLikeDevil
10 5 0 0
20
5 derniers matchs
- - - - -
quentin1505
51
quentin1505
0 0 0 19
19
5 derniers matchs
- - - - -
Bratac
52
Bratac
0 0 0 18
18
5 derniers matchs
- - - - -
TrueRed68
52
TrueRed68
6 4 0 4
18
5 derniers matchs
- - - - -
Sir Marcus
54
Sir Marcus
4 3 2 1
15
5 derniers matchs
- - - - -
antoinepittet
55
antoinepittet
0 0 0 14
14
5 derniers matchs
- - - - -
Jorjito
55
Jorjito
0 0 0 14
14
5 derniers matchs
- - - - -
sonk51
57
sonk51
1 0 0 11
12
5 derniers matchs
- - - - -
Coyottedu92
58
Coyottedu92
4 2 1 1
11
5 derniers matchs
- - - - -
SkyTrick
58
SkyTrick
0 0 0 11
11
5 derniers matchs
- - - - -
tom60
60
tom60
0 0 0 9
9
5 derniers matchs
- - - - -
tony13
60
tony13
3 2 1 0
9
5 derniers matchs
- - - - -
mosda95
62
mosda95
4 0 0 4
8
5 derniers matchs
- - - - -
CRou
62
CRou
0 0 0 8
8
5 derniers matchs
- - - - -
luisanderson
64
luisanderson
3 1 1 0
7
5 derniers matchs
- - - - -
Red.D.GanG
64
Red.D.GanG
3 2 0 0
7
5 derniers matchs
- - - - -
baptisteblot
66
baptisteblot
3 0 0 3
6
5 derniers matchs
- - - - -
Cristiano971
67
Cristiano971
3 1 0 0
5
5 derniers matchs
- - - - -
petitsylvain
67
petitsylvain
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Redhouane
67
Redhouane
2 1 0 1
5
5 derniers matchs
- - V - V
Tangooo
67
Tangooo
0 0 0 5
5
5 derniers matchs
- - - - -
Big_Nog
71
Big_Nog
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
David0945
71
David0945
2 0 0 2
4
5 derniers matchs
- - - - -
IBRORED
71
IBRORED
1 1 0 1
4
5 derniers matchs
- - - - -
Kamak
71
Kamak
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
RnB
71
RnB
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
TheRedDevil94
71
TheRedDevil94
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
Vaster
71
Vaster
1 0 0 3
4
5 derniers matchs
- - - - -
Veni Vidic Vici
71
Veni Vidic Vici
0 0 0 4
4
5 derniers matchs
- - - - -
79
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
79
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
bordeaux33300
79
bordeaux33300
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
CR7-CR9
79
CR7-CR9
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Cuns
79
Cuns
3 0 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
Devil974
79
Devil974
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Donnie972
79
Donnie972
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
EricLeRouge
79
EricLeRouge
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Geoffroy
79
Geoffroy
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
MUESS06
79
MUESS06
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
Nike68
79
Nike68
0 0 0 3
3
5 derniers matchs
- - - - -
ya4man
79
ya4man
1 1 0 0
3
5 derniers matchs
- - - - -
aminecom
91
aminecom
1 0 0 1
2
5 derniers matchs
- - - - -
B red devil
91
B red devil
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Djiby
91
Djiby
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
j.c2b
91
j.c2b
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
LeCaillouFR
91
LeCaillouFR
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
Sixo
91
Sixo
0 0 0 2
2
5 derniers matchs
- - - - -
UnitedPOL
91
UnitedPOL
2 0 0 0
2
5 derniers matchs
- - - - -
Rooney_24
98
Rooney_24
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
98
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Adri11
98
Adri11
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Angel
98
Angel
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Clément
98
Clément
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Cocornitho
98
Cocornitho
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Daguite
98
Daguite
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
elhadireds12
98
elhadireds12
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
guli
98
guli
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Ilyes9
98
Ilyes9
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Jean-Marie Loko Dansou
98
Jean-Marie Loko Dansou
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
kahelem
98
kahelem
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Lalune22
98
Lalune22
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Loic22000
98
Loic22000
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Mehdi
98
Mehdi
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Old Red Devil
98
Old Red Devil
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
OnlyOneKeano
98
OnlyOneKeano
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
safsaf7
98
safsaf7
1 0 0 0
1
5 derniers matchs
- - - - -
Simonlebon
98
Simonlebon
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Simonsimon
98
Simonsimon
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
sp_rooney
98
sp_rooney
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
suli
98
suli
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
undeplus
98
undeplus
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
Valou771
98
Valou771
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
virgile
98
virgile
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -
yuven007
98
yuven007
0 0 0 1
1
5 derniers matchs
- - - - -